Pravila

Na osnovu Zakona o igrama na sreću (Službene novine F BIH br.48/ i 60/15), Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu privređivanja nagradnih igara (Službene Novine F BiH br. 30/16, 63/19, 92/20), te na osnovu Rješenja Ministarstva UP-05-12-1-583/21  kompanija Communis Media S d.o.o. u ime klijenta Holdina d.o.o. Sarajevo dana 01.06.2021. godine donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE „20 litara goriva natoči i u nagradnu igru uskoči“

Član 1.

NAZIV, ADRESA, SJEDIŠTE I POREZNI BROJ PRIREĐIVAČA NAGRADNE IGRE:

Communis Media S d.o.o.

Adresa priređivača:  Skenderija 5/3, 71 000 Sarajevo, BiH

ID: 4200788710007

Član 2.

SVRHA PRIREĐIVANJA NAGRADNE IGRE:

Svrha nagradne igre je promocija goriva i nagrađivanje kupaca.

Član 3.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE:

Nagradna igra se organizuje pod imenom: „20 litara goriva natoči i u nagradnu igru uskoči“

u trajanju od 01.07.2021. godine do 31.08.2021.godine na području Federacije BiH.

Član 4.

FOND NAGRADA:

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi:  40.000,00 KM (s uključenim PDV-om).

Član 5.

ISKAZANA POJEDINAČNA VRIJEDNOST ZA SVAKU NAGRADU IZ FONDA (SA PDV-OM):

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi: 40.000,00 KM (s uključenim PDV-om), a pojedinačna vrijednost nagrada iznosi:

Šifra i naziv dobra ili uslugePojedinačna vrijednost u KM sa PDV-omKoličinaUkupna vrijednost u KM
Kartica za gorivo u vrijednosti 100 KM10020020.000,00
Kartica za gorivo u vrijednosti 2000 KM2.0001020.000,00
UKUPNA VRIJEDNOST21040.000,00

Član 6.

USLOVI UČESTVOVANJA U NAGRADNOJ IGRI:

Član 7.

NAČIN IZVLAČENJA I OBJAVLJIVANJA REZULTATA ODNOSNO DOBITNIKA NAGRADA:

Ukupno će biti izvučen 210 dobitnika u osam valova nagradne igre. Dobitnici će se izvlačiti prema sljedećem utvrđenom rasporedu, elektronskim putem:

Krug  nagradne igredanDatum izvlačenjaNagradeUkupan br.nagrada
1ponedjeljak12.07.2021.25 x kartica za gorivo u vrijednosti 100 KM25
2ponedjeljak19.07.2021.25 x kartica za gorivo u vrijednosti 100 KM25
3ponedjeljak26.07.2021.25 x kartica za gorivo u vrijednosti 100 KM25
4ponedjeljak02.08.2021.25 x kartica za gorivo u vrijednosti 100 KM25
5ponedjeljak09.08.2021.25 x kartica za gorivo u vrijednosti 100 KM25
6ponedjeljak16.08.2021.25 x kartica za gorivo u vrijednosti 100 KM25
7ponedjeljak23.08.2021.25 x kartica za gorivo u vrijednosti 100 KM25
8ponedjeljak01.09.2021.25 x kartica za gorivo u vrijednosti 100 KM, 10 X kartica za gorivo u vrijednosti 2000 KM35
210

Izvlačenje svih dobitnika nagrada sprovodit će se izvlačenjem u prostorijama kompanije Communis Media S d.o.o., Sarajevo, na adresi Skenderija 5, Sarajevo u prisustvu komisije koja će sastaviti Zapisnik s podacima u skladu s Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara. Izvlačenje dobitnika vršit će se slučajnim odabirom putem računalne aplikacije u podlozi koje je baza svih ispravnih pristiglih prijava.

Spisak dobitnika nagrada i nazivima nagrada će biti objavljen na web stranici www.holdina.ba/nagradnaigra , Facebook stranici  @Inaienergopetrol, a nakon provjere ispravnosti računa.

U pojedino sedmično izvlačenje ulaze sve SMS poruke i internet prijave zaprimljene od početka nagradne igre do 23:59 prethodnog dana. Sve ispravne prijave, osim prijave koja je izvučena kao dobitna u sedmičnom izvlačenju, automatski sudjeluju u sljedećem sedmičnom izvlačenju. Prijave zaprimljene neradnim danima (subota, nedjelja, državni praznici, blagdani) bit će uključene u izvlačenje koje će se održati idućeg radnog dana sukladno ovim Pravilima.

Član 8.

MJESTO I ROK PREUZIMANJA  NAGRADA:

Nakon izvlačenja dobitnika Priređivač nagradne igre će, telefonskim putem, u roku od 7 dana, kontaktirati dobitnike kako bi od dobitnika dobio tačnu adresu za dostavu nagrade i potvrdu da li dobitnik karticu za gorivo želi iskoristiti na Holdina ili Energopetrol maloprodajnom mjestu.

Nagrade će se dostavljati isključivo na adresu dobitnika. Priređivač snosi troškove dostave nagrada.

Dostava nagrade izvršit će se u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja rezultata nagradne igre.

Dobitnik nagrade ne može nagradu prenijeti na drugu osobu.

Porez na dobitak od nagradnih igara, snosit će priređivač.

U slučaju da učesnik nije dao tačne i potpune podatke te da dostava nagrade u tom slučaju nije moguća, učesniku se daje rok od 30 (trideset) dana od dana izvlačenja da kontaktira priređivača radi postizanja dogovora oko dostave nagrade. Istekom ovog roka, učesnik nagradne igre gubi pravo na osvojenu nagradu.

Svi sudionici saglasni su s pravilima nagradne igre. Sudionici svojim učešćem u nagradnoj igri neopozivo prihvaćaju da je Organizator bez ikakve naknade ovlašten koristiti  njihovu fotografiju računa, ime i prezime, i ostale podatke vezane uz sudionika, samo u svrhu nagradne igre i dostave nagrade.

Rezultati izvlačenja su konačni. Na rezultate nije moguće uložiti žalbu. Ako su dobitnici nagrade naveli nepotpune ili netačne podatke ili/i ne može ih se obavijestiti i/ili se utvrdi da nisu ispunili sve uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri organizator zadržava pravo ne dodijeliti nagradu istima.

Član 9.

NADLEŽNOST SUDA U SLUČAJU SPORA IZMEĐU UČESNIKA U IGRI I PRIREĐIVAČA IGRE:

Sve eventualne sporove sa učesnicima u nagradnoj igri će se rješavati sporazumno, a u slučaju da se nastali spor ne može riješiti na ovaj način, utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Sarajevu;

Član 10.

BROJ ČLANOVA KOMISIJE KOJA ĆE NADGLEDATI ISPRAVNOST IZVLAČENJA:

Komisija koja će nadgledati ispravnost izvlačenja brojat će 3 člana.

Član 11.

USLOVI POD KOJIM SE NAGRADNA IGRA MOŽE PREKINUTI:

Priređivač Nagradne igre zadržava pravo odgode ili prekida iste u slučaju nepredviđenih okolnosti u vrijeme odvijanja Nagradne igre, te u slučaju više sile. Priređivač ima pravo da uz javno obavještavanje jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi ukoliko ustanovi da je došlo do materijalne povrede ili zlouporabe Pravila i uvjeta nagradne igre. U slučaju otkazivanja ili prekida nagradne igre neće se nadoknađivati troškovi sudionika nagradne igre ili eventualna šteta sudionicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem medija.

Član 12.

Sudionici će bit upoznati sa Pravilima igre posredstvom web  www.holdina.ba/nagradnaigra, te objavom u dnevnom listu najmanje 7 dana prije početka nagradne igre.

Član 13.

Sudionici u nagradnoj igri samim učestvovanjem, odnosno slanjem SMS poruke ili popunjavanjem Internet obrasca -potvrđuju prihvatanje ovih Pravila, te daju svoju saglasnost da će Priređivač prikupljati i obrađivati  njihove lične podatke navedene u prijavi u skladu sa zakonom, i to isključivo u svrhu provođenja nagradne igre i dostave nagrada utvrđene ovim Pravilima.

Nakon isporuke nagrada, lični podaci utvrđeni ovim Pravilima se brišu.

Član 14.

Ova Pravila se primjenjuju po dobivanju saglasnosti nadležnog ministarstva, a vrijede do završetka nagradne igre.

04.06.2021. godine

Broj protokola: 88-06-21

Broj rješenja: UP-05-12-1-583/21  

                                                                                                                  Communis Media S d.o.o.