DOBITNICI

PRVI KRUG

Emina Srkalović – Tešanj, Ante Glavaš – Kakanj, Alispahić Ismeta – Žepče, Miroslav Kajić – Zenica, Nejra Zukić – Olovo, Hamdija Krešo – Sarajevo, Sirćo Ibrahim – Visoko, Dario Pehar – Čitluk, Leon Skoro – Kiseljak, Adnan Telalović – Zenica, Krešo Vrdoljak – Kiseljak, Elvir Brkić – Sarajevo, Senad Zahirović – Jablanica, Haris Marić – Mostar, Edib Borovina – Sarajevo, Pavao Zornija – Sarajevo, Seid Macić – Konjic, Danijel Lukić – Kiseljak, Nino Dandić – Mostar, Mijo Bojka – Ljubuški.

DRUGI KRUG

Anela Fazlić – Sarajevo, Emilio Mutić – Vareš, Adel Polutak – Sarajevo, Almedin Perjan – Goražde, Almer Hurić – Sarajevo, Vesna Nalić – Maglaj, Armin Jahić – Sarajevo, Armin Jahić – Vogošća, Salkić Nedžad – Lukavac, Faris Hodžić – Zenica, Merisa Sokić – Breza, Asim Camdžić – Zenica, Belma Bilajac – Gradačac, Jasmina Sinanović – Ilijaš, Fikret Kovačević – Breza, Mehić Nermin – Zenica, Harun Suta – Mostar, Hasan Perviz – Cazin, Hadžic Muhamed – Sanski Most, Patković Emir – Sarajevo, Mersed Zukić – Zenica.

TREći KRUG

Admir Mašić – Goražde, Tijana Jozinović – Maglaj, Džemal Dizdarević – Visoko, Meliha Halilbašić – Tuzla, Ilija Vrbić – Žepče, Emir Babić – Bugojno, Emir Ćatović – Sarajevo, Marko Sapina – Kiseljak, Vlatko Tuka – Kiseljak, Goran Galić – Posušje, Edis Mujezinović – Sarajevo, Mladen Jošić – Sarajevo, Josip Vukoja – Konjic, Emina Salkanović – Tešanj, Senida Đedović – Sarajevo, Jasmin Talović – Goražde, Nisveta Imamović – Gračanica, Azra Tanović – Mostar, Amila Mešić Donji – Vakuf, Haris Buzaljko – Mostar.

četvrti KRUG

Ivan Jozipović – Novi Travnik, Milan Savić – Široki Brijeg, Denis Kordić – Ljubuški, Ajla Hujić – Sarajevo, Damir Emić –  Zenica, Dragan Milojević – Derventa, Erna Selak – Goražde, Marina Pravdić – Kiseljak, Almedin Sarajlić – Zenica, Adil Draganović – Sanski Most, Muhamed Salihović – Kalesija, Amina Delić – Živinice, Izet Kapić – Sanski Most, Ajdin Bubalo – Konjic, Said Mace – Mostar, Dino Musić – Živinice, Armin Smajić – Donji Vakuf, Muhamed Skopljak – Gračanica, Nevena Buco – Kiseljak, Senad Bulbulušić – Breza.

peti KRUG

Amir Hasić – Gračanica, Ibrahim Tahirović – Sarajevo, Minela Neradin – Kiseljak, Samira Bilalić – Kalesija, Slađan Knežević – Neum, Denis Gogić – Sarajevo, Elmin Šabanović – Zenica, Vahidin Likić – Vareš, Dino Ajan – Žepče, Antonija Milićević -Fojnica, Elmir Tozo – Olovo, Armin Tucaković – Čapljina, Nedim Musić – Lukavac, Emir Kapetanović – Sarajevo, Enhad Šehić – Lepenica, Emina Suljagić – Sarajevo, Emil Salihagić – Bosanski Petrovac, Antonija Gugić – Široki Brijeg, Mirjana Stojsavljević Petraković – Drvar, Edisa Ahmetspahić – Goražde.

šesti KRUG

Dženan Mehmedović – Ključ, Azra Lukić – Sarajevo, Endi Maksumić – Konjic, Almedin Hodžić – Goražde, Mladen Oroz – Fojnica, Amna Musić – Sarajevo, Izudin Dahija – Kiseljak, Mirza Imširović – Tuzla, Senad Kamenjaš – Breza, Avdo Tukić – Kiseljak, Mehmed Krehmić – Zavidovići, Mejra Jusufović – Kalesija, Kada Obralić – Maglaj, Hidajet Brković – Zenica, Elmir Ibrahimović – Sarajevo, Mario Leko – Mostar, Mihret Džebić – Gračanica, Jasmin Hasanbašić – Srebrenik, Ismet Ljubijankić – Cazin, Aleksandar Kandić – Mostar.

sedmi KRUG

Nedim Jazvin – Mostar Muhamed Elkaz – Donji Vakuf Merima Selimbegović – Bihać Ajdin Pašić – Fojnica Nedim Živojević – Goražde Anida Bejdakić – Sarajevo Sedin Imamović – Donji Vakuf Adil Čakar – Goražde Merima Basor – Maglaj Almir Tahirović – Sarajevo Almedina Karačić – Sarajevo Dino Pinjić – Kakanj Aljo Selimović – Kladanj Stanko Perić – Uskoplje Nijaz Memić – Mostar Hamdo Sijah – Travnik Ermina Jagurdžija – Sanski Most Džemal Nezirić – Jablanica Mirnas Begić – Zenica Samir Ajanović – Fojnica

osmi KRUG

Benjamin Tatarević – Zenica, Husein Rekić – Bosanska Krupa, Kemal Stefanović – Breza, Semir Selimbašić – Ilijaš, Mustafa Hojkurić – Tešanj, Mario Topić – Čapljina, Miroslav Volić – Travnik, Adem Mehičić – Sarajevo, Enes Muminović – Bugojno, Vehid Dervišević – Tuzla, Adisa Jazvin – Mostar, Jasmin Huremović – Kalesija, Mehmed Nadarević – Bosanski Petrovac, Asim Kadrić – Zavidovići, Elvedin Sarić – Kladanj, Dragan Ravnjak – Zavidovići, Zelkida Lukić – Tuzla, Bakir Hamzić – Zenica, Fehim Eljazović – Bosanska Krupa, Rašid Osmani – Breza.

deveti KRUG

Armin Hadžiefendić – Sarajevo, Enes Popara – Sarajevo, Adnan Atić -Tuzla,  Alan Topčić – Srebrenik, Elis Bajrić – Lukavac , Ivan Šunjić – Travnik, Sead Husukić – Olovo, Adrian Maunagić – Sarajevo, Amina Škandro – Donji Vakuf, Mensudin Hrvić – Lukavac, Davorin Bešlić — Kiseljak, Alma Rizvanović – Sanski Most, Srećko Bavrka – Novi Travnik, Dragiša Ćorić – Mostar, Anto Pocrnja – Bugojno, Nedim Delić – Zenica, Hajreta Šabotić – Ilijaš, Derviš Alibegović – Tuzla, Ivo Zovko – Široki Brijeg, Zikreta Morić – Mostar